Ordezkarien Batzarra

Institutuak ikasleen ordezkarien Batzar bat du, talde ezberdinetako ikasleek aukeraturiko ordezkariek eta Eskola Kontseiluan  ikasleen ordezkariak direnek osatua.

Osaera eta hautatzea

Talde bakoitzak taldeko ordezkari bat aukeratzen du, zuzenean eta serkretoz, ikasturteko lehen hilabetean eta ikasturte osorako; ordezkari hori ikasleen ordezkarien batzarreko kide izanen da. Ordezkariorde bat ere hautatuko da, ordezkaria ordeztuko duena kanpoan edo gaixorik dagoenean, eta bere eginkizunetan lagunduko diona.

Delegatuen eta ordezkariordeen hauteskundeak Ikasketa Buruak antolatu eta deituko ditu, taldeetako tutoreekin lankidetzan.

Eginkizunak

  • ​​​​​​Ordezkatzen duten taldearen iradokizunak eta erreklamazioak azaltzea.
  • Bere taldeko ikasleen arteko bizikidetza sustatzea, tutorearekin eta taldeko irakasle-taldearekin lankidetzan arituz taldearen funtzionamenduari eragiten dioten gaietan.
  • Institutuko irakasleekin eta zuzendaritza taldearekin lankidetzan aritzea, institutuak modu egokian funtziona dezan.
  • Institutuaren materiala eta instalazioak behar bezala erabiltzen direla zaintzea