2022-2023

Aintzat hartzekoak...

Hizkuntza ereduak

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH)

Maila guztietan 5 hizkuntza eredu daude. Eredu guztietan ingelesa dago ikasgai bezala.
  • ​​​​​​​A >> Gaztelaniaz irakazten da. Euskerako ikasgaia ematen da.
  • D >> Dena euskeraz irakasten da, Gaztelania izan ezik.
  • G >> Dena gaztelaniaz irakasten da.

Eredu eleanitzak.Badira beste bi eredu, non ikasgai batzuk ingelesez ematen diren.

  • ​​​​​A-plur >> Gaztelaniaz eta ingelesez irakazten da. Euskerako ikasgaia ematen da.
  • ​​​​​​​G-plur >> Gaztelaniaz eta ingelesez irakazten da.

 

Kurrikulo Bereziko Unitatea (KBU)

2021-2022 ikasturtetik, bi hizkuntz eredutan eskeintzen da, gaztelaniaz (G eredua) eta euskeraz (D eredua).

 

Diberzifikazio Kurrikularra (DK)

DBHko 3. eta 4. mailetan ematen dira diberzifikazioko ikasketak.
​​​​​​​2021-2022 ikasturtetik, bi hizkuntz eredutan eskeintzen da, gaztelaniaz (G eredua) eta euskeraz (D eredua). Eredu bietan dago ingelesa ikasgai bezala.

 

Eredu aldaketa

Orohar, DBH osoa hizkuntza eredu berdinean ikasten da. Dena den, eredua aldatzeko aukera egon badago, beti ere ikasturte batetik bestera egiten den aldaketa.
​​​​​​​Horretarako, familiaren batek eredu aldaketa eskatu nahi badu, ekaineko lehen astean egin beharko du ikastetxeko administrazio bulegoan, horretarako propio dagoen inprimakia betez.​​​​​​​
​​​​​​​Zuzendaritzak eskaerak aztertuko ondoren erabakiko du aldaketa baimentzen den ala ez.
​​​​​​​

 

HIZKUNTZA EREDUA ALDATZEKO ESKARIA

Hautazko ikasgaiak

DBHko maila arrunt guztietan, derrigorrezko ikasgaiez gain, badira beste ikasgai batzuk ere, eta, horien artean, ikasleek beren gustuen edo beharren arabera aukeratu ahal izango dituzte.
Eskainitako ikasgai jakin bat irakatsi ahal izanen da baldin eta eskaria nahikoa bada talde bat sortzeko.
 

​​​​​​​A eta A-plur hizkuntza ereduetako ikasleak

Eredu hauetan ikasten ari diren ikasleak ezin dute hautazko ikasgairik aukeratu, haren ordez Euskal Hizkuntzaren ikasgaiarekin daudelako.
 

Atzerriko bigarren hizkuntza: Frantsesa

Ikasle guztientzako derrigorrezkoa den Ingelesa atzerriko hizkuntzaz gain; D, G eta G-plur hizkuntza ereduetan dauden ikasleek atzerriko bigarren hizkuntza bat aukeratu dezakete hautazko ikasgai bezala. Gure kasuan bigarren hizkuntza hori Frantsesa da.
​​​​​​​Frantsesa ikasteko erabakia DBHko 1. mailan hartzen da eta horrela egiten duenak DBHko maila guztietan ikasgaiarekin jarraitzeko konpromezua hartzen du.
​​​​​​​Hala ere, legeak aukera ematen du oso kasu berezietan soilik, ikasgaia uzteko eskaera aurkeztea. Norbaitek Frantsesa utzi nahi badu, ekaineko lehen astean egin beharko du ikastetxeko administrazio bulegoan, horretarako propio dagoen inprimakia betez.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Bakoitzaren egoera aztertuko da eta bidezko balitz Zuzendaritzak baimenduko luke eskaria.​​​​​​​

​​​​​​​

FRANTSESA HAUTAZKO IKASGAI BEZALA UZTEKO ESKARIA

Erlijioko ikasgaia

Ikasturtea hasi aurretik, ikasketa eta ikasmaila guztietan, familiek erabaki behar dute Erlijio Katolikoa nahi duten ala ez ikasgai bezala.
​​​​​​​Erlijioa nahi ez dutenek beste ikasgai bat izanen dute haren ordez:

  • ​​​​​​​2021-2022 ikasturtean: 1. eta 3. mailetan Erlijioa eta Hezkuntza Arreta artean aukeratu behar da, LOMLOE ezartzen delako.
  • ​​​​​​​2021-2022 ikasturtean: 2. eta 4. mailetan Erlijioa eta Balio Etikoak artean aukeratu behar da, LOMCE ezartzen delako..
  • 2022-2023 ikasturtetik aurrera: DBH osoan Erlijioa eta Hezkuntza Arreta artean aukeratu beharko da.

 

Ikasturte berri baten aurrean, familiaren batek Erlijioaren eta Hezkuntza Arretaren zein Balio Etikoaren ikasgaien artean aldatu nahi badu, ekaineko lehen astean egin beharko du ikastetxeko administrazio bulegoan, horretarako propio dagoen inprimakia betez.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ERLIJIOA ETA HEZKUNTZA ARRETA ARTEAN ALDATZEKO ESKARIA

Ibilbideak (4.DBH)

LOMCE legearekin, DBHko 4. mailan 2 ikasketa mota eskeintzen dira eta hoien artean ikasleak aukeratu behar du aintzat hartuz DBHko ikasketak amaitu ondoren ze ikasketa motarekin jarraitu nahi duen.

Ikasketa Akademikoak

Bere ikasketak Batxilergoan jarraitu nahi duen ikaslearentzat. Ikasketa hauetan barna, bi ibilbide eskeintzen dira eta hoien artean bat aukeratu behar da:

  • Ibilbide Humanistikoa

  • Ibilbide Zientifikoa

 

Ikasketa Aplikatuak

​​​​​​Bere ikasketak Erdi Mailako Lanbide Heziketan jarraitu nahi duen ikaslearentzat.

​​​​​​​Badira bi ikasketetan amankomunezko ikasgaiak direnak, eta beste batzuk ibilibide bakoitzan soilik ikasten ahal direnak.